blog details image

Uprawnienia pracowników opiekujących się dziećmi

W wieku do lat 8 bądź do lat 14

Poniżej przedstawiamy Państwu artykuł dotyczący uprawnień pracowników mających pod opieką dziecko w wieku do lat 8 bądź do lat 14 w związku z obecnie trwającą pandemią (koronawirusa - SARS-CoV2, COVID-19) i wydaną w związku z nią Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374, dalej: specustawa) – stan prawny na dzień 16.03.2020 r.

W razie wątpliwości zachęcamy do skorzystania z naszych usług poprzez kontakt telefoniczny: +48 691 737 626 bądź mailowy: kancelaria@robertpozarski.pl

ZASIŁEK DODATKOWY

Jeśli chodzi o rodziców, to w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko (w wieku do 8 lat), z powodu COVID-19, rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy – w maksymalnym wymiarze 14 dni (przy czym pobierać go będzie mógł naraz tylko jeden z rodziców; art. 4 specustawy). W celu otrzymania zasiłku należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Zasiłek ten jest „dodatkowy”, a zatem nie wlicza się on do maksymalnego okresu zasiłkowego (60 dni), przewidzianego na zamknięcie szkoły czy przedszkola z innych przyczyn.

URLOP PLANOWY, NA ŻĄDANIE, BEZPŁATNY

Ponadto, pracownikom podlegającym uregulowaniom określonym w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm., dalej: k.p.) oprócz planowego urlopu pozostaje również możliwość skorzystania z urlop na żądanie (art. 1672 k.p.) w wymiarze nieprzekraczającym 4 dni w każdym roku kalendarzowym.

Dodatkowo, pracownik na swój pisemny wniosek może skorzystać z urlopu bezpłatnego (art. 174 k.p.).

DNI WOLNE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Warto również pamiętać o możliwości skorzystania przez pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ze zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni (w ciągu roku kalendarzowego) z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 k.p.), przy czym jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnień określonych w tym artykule może korzystać tylko jedno z nich (art. 1891 k.p.).

URLOP MACIERZYŃSKI, RODZICIELSKI, WYCHOWAWCZY, OJCOWSKI

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż pozostaje jeszcze możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego czy ojcowskiego.

Autorzy: radca prawny Krzysztof Dzieliński, aplikant radcowski Tomasz Kaliszuk

Pod redakcją: aplikant radcowski Tomasz Kaliszuk

Kancelaria Robert Pożarski stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno