Robert Pożarski - Radca Prawny

Nazywam się Robert Pożarski. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł zawodowy i uprawnienia radcy prawnego uzyskałem po zakończeniu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie i zostałem wpisany na listę radców prawnych pod numerem Ol-1349.

W roku 2006 odbyłem kurs szkoleniowy dla kandydatów na inspektorów pracy, który zakończyłem zdanym egzaminem państwowym.

W latach 2007-2011 byłem zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie, na stanowisku inspektora pracy. W tym czasie zdobyłem bogate doświadczenie z zakresu prawa pracy, postępowania administracyjnego, postępowania sądowego oraz współpracy z organizacjami związkowymi. W praktyce zetknąłem się z problemami wypowiedzeń umów o pracę, czasu pracy, ochrony wynagrodzeń za pracę, odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy o pracę. Wydałem także publikację na temat ochrony wynagrodzenia za pracę. Ponadto odbyłem szereg szkoleń z zakresu prawnej ochrony pracy.

Od roku 2011 jestem Partnerem w spółce Laskowski i Partnerzy.