attorney

Dominik Szydlik

Profil zawodowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Złożył egzamin radcowski z wyróżnieniem, uzyskując najlepszy wynik. Wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie pod numerem OL-1916. Włada językiem angielskim.

Doradza i reprezentuje klientów m.in. w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, cywilnych oraz gospodarczych, a ponadto prowadzi bieżącą obsługę prawną stowarzyszeń, fundacji, a także spółek prawa handlowego, z uwzględnieniem postępowań rejestracyjnych w KRS oraz podejmuje inne działania związane z funkcjonowaniem struktur korporacyjnych.

Specjalizuje się

  • prawo cywilne, w tym w szczególności spory na tle deliktowym (odszkodowania, zadośćuczynienia) oraz ochrona dłużnika w sporach przeciwko firmom windykacyjnym, instytucjom bankowym i funduszom sekurytyzacyjnym,
  • prawo gospodarcze, w tym w szczególności sporządzanie oraz opiniowanie umów, zakładanie i rejestracja stowarzyszeń, fundacji oraz spółek prawa handlowego, przygotowywanie projektów uchwał, jak również tworzenie oraz redagowanie statutów i umów podmiotów prawa handlowego,
  • prawo ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności spory na gruncie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz odmowy przyznania świadczeń z ZUS.

Wyślij wiadomość

Kancelaria Robert Pożarski stosuje pliki cookie. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na ich przyjmowanie w Twoim urządzeniu końcowym. Zamknij to okno